Veľkoobchod

Veľkoobchod* – zahrňuje všetky činnosti týkajúce sa predaja tovaru subjektom, ktoré nakupujú za účelom ďalšieho predaja.

Maloobchod* - zahrňuje všetky aktivity, ktoré sú spojené s predajom tovaru alebo služieb konečným spotrebiteľom pre neobchodné použitie. Maloobchodnou predajňou je akýkoľvek subjekt podnikania, ktorého tržby plynú prevažne z maloobchodného predaja.

___________

*definícia

Obchodné aktivity nášho podniku sa však prioritne zameriavajú na obsluhu požiadaviek výrobných a iných priemyselných a remeselných podnikov vzhľadom na potrebu kľúčových a pomocných komodít. Avšak ich súčasťou je aj zásobovanie a dodávka tovaru maloobchodným subjektom.

Stručne obchodné aktivity:

 • predaj - kľúčové a pomocné komodity výrobným podnikom,

 • predaj - kľúčové a pomocné komodity spracovateľským a iným priemyselným podnikom,

 • obchod – tovar priemyselnej povahy iným veľkoobchodom a maloobchodom.

CENA

Cenotvorba vo veľkoobchode vychádza z nasledujúcich faktorov:

 • zmluvné ceny s výrobcom,

 • stav ceny na komoditných burzách,

 • cenotvorné tlaky distribučných kanálov v horizontálnych a vertikálnych vzťahoch,

 • a samozrejme – vzťah ponuky a dopytu.

Funkcie veľkoobchodu

 1. Predaj a propagácia. Veľkoobchod často preberá na seba úlohu propagátora jednotlivých tovarov. To môže vyplývať zo zmluvných vzťahov s výrobcom, ale aj voľným pôsobením trhu.

   

 2. Tvorba sortimentu. Veľkoobchod nákupom rôznych položiek tovaru sústreďuje jeho veľké množstvo, a to často aj od rôznych výrobcov (s výnimkou výhradného zástupcu výrobcu).

   

 3. Financovanie. Veľkoobchod financuje svojich zákazníkov tým, že im poskytuje stredno – až dlhodobé lehoty splatnosti.

   

 4. Informácie o trhu. Veľkoobchod poskytuje množstvo informácií svojim odberateľom, ale aj dodávateľom. Je medzičlánkom v toku informácií o spokojnosti, kvalite,...

   

 5. Skladovanie. Veľkoobchod skladuje zásoby, a tým znižuje náklady na skladovanie zásob a rizika pre svojich obchodných partnerov.

   

 6. Nákup vo veľkom, dodávky v malom. Veľkoobchod poskytuje pre svojich zákazníkov úspory pri nákupe a preprave veľkých množstiev a ich rozdelení na malé položky.

   

 7. Znižovanie ceny. Veľkoobchod odoberá od výrobcov, prípadne iných distribučných subjektov veľké množstvá položiek tovaru. Tým sa vytvára priestor pre diskontovanie ceny. Niekedy je cena, za ktorú ponúka výrobca spotrebiteľovi vyššia, akú mu ponúka distribútor.