GUMÁRENSKÉ MATERIÁLY Cenová ponuka

Tesniace dosky

Na zhotovenie rozličných tesniacich a tlmiacich dielcov. Varábajú sa lisovaním v etážový lisoch v rámoch v rôzych hrúbkach a rozmeroch. Povrch dosiek je z oboch strán hladký.

Gumotextilné dopravné pásy

Gumové dopravníkové pásy sa používajú v baniach, hutníctve, kamenolomoch, pieskovnach, cementárnach, vápenkách, papierníckom priemysle, stavebníctve, polnohospodárstve, cukrovaníckom priemysle, ci v elektrárnach.

Pneumatická doprava

Nachádzajú uplatnenie v procesoch ako • pneumatické žlaby • doprava sypkých materiálov, najmä cementu a vápna • doprava sypkých materiálov v cisternách a iné.